Gunvor

 • Født 1956
 • Uddannet cand.pæd.psych. i 1998 
 • Autoriseret psykolog 2001
 • Privat praksis 2001
 • Ansat i Støtte- og KontaktCenteret, Kbh. Kommune (1995-2015). Tilbud for psykisk sårbare (18-90 år)
 • Coach i TV programmet “Mit nye jeg”
 • Erfaring med børn og unge gennem arbejde som folkeskolelærer samt i SKCung, Kbh. Kommune
 • Varetager krisepsykologiske & samarbejdsrelaterede opgaver under Roskilde Festivalen 
 • Udbyder mindfulness-baserede yoga forløb til stressreduktion
 • Jeg arbejder primært ud fra et eksistentielt, relationelt og psykodynamisk grundlag. 
 • Har en efteruddannelse i Mentaliserings baseret terapi (MBT).